Privacy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie, het uitvoeren van een bestelling of om te verzoeken om een beoordeling. Bij het aanmaken van een zending worden de noodzakelijke gegevens, zoals naam, adres, postcode en woonplaats doorgegeven aan de desbetreffende logistieke bedrijven (PostNL, GLS). Uw telefoonnummer wordt nooit doorgegeven en uitsluitend gebruikt indien wij vragen hebben over uw bestelling. Uw e-mailadres wordt gebruikt om een bestelbevestiging te kunnen versturen.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Rollatorweb uw gegevens uitsluitend om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over bijvoorbeeld de status van uw bestelling. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via het contactformulier op onze website. Uw gegevens worden dan uit ons bestand verwijderd.

U heeft het recht om uw vastgelegde persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit omvat het herstellen van fouten dan wel verwijdering van alle of onjuiste persoonsgegevens.

Lees ook het cookiebeleid.

Afmelden advertenties